hjem   |   kontakt oss   |   linker

AKAN oppfølgning

AKAN – Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk har som formål å forebygge rus- og avhengighetsproblemer i norsk arbeidsliv, samt gjøre ledere i stand til tidlig å gripe fatt i – og ansatte til tidlig å ta opp – risikofylt rusmiddelbruk og spilleatferd.


I de bedriftene hvor det er opprettet AKAN-utvalg og klientutvalg, deltar bedrifts- helsetjenesten i disse.

AKAN-utvalget skal planlegge, organisere og vedlikeholde AKAN-arbeidet i bedriften.
Det skal drive informasjons- og holdningsskapende arbeid rettet mot alle.

Klient-utvalg opprettes når det oppstår en aktuell misbruks-sak i en bedrift. Utvalget legger opp til et behandlingsopplegg og inngår avtale med klienten.
I klientutvalget deltar klienten selv, nærmeste leder, AKAN-kontakt i bedriften og representant fra bedriftshelsetjenesten. I tillegg kan klienten velge om han/hun vil ha med seg en støtte- kontakt og/eller en tillitsvalgt.

Alle AKAN-saker er strengt taushetsbelagte, som all annen informasjon som tilflyter bedriftshelsetjenesten.

Det er svært viktig for den som har et alkohol- eller narkotikaproblem, eller annen ahengighet å få hjelp så raskt som mulig.