hjem   |   kontakt oss   |   linker

Yrkeshygieniske målinger

Yrkeshygieniske målinger og kartlegging av fysiske arbeidsmiljøforhold er svært viktig for å ha et godt arbeidsmiljø og for å overholde lover og forskrifter for den enkelte bedrift.


Våre fagpersoner utfører målinger, kartlegginger og driver utstrakt rådgivning innefor mange aktuelle områder
fysiske forhold (lys, støy, vibrasjoner)
klimatiske forhold (inneklima som temperatur og trekk)
kjemiske forhold (helsefarlige stoffer, væsker, gasser),
biologiske forhold (smittestoffer; bakterier, virus, sopp, mugg).
støv av forskjellig slag (organisk og uorganisk støv)

Etter måling/kartlegging mottar oppdragsgiver alltid skriftlig rapport.